TỪ THUỞ CHÚNG SINH Cảm tạ designer Tăng Hưng Ta về từ thuở chúng sinh Chúng sinh từ thuở bình minh c

TỪ THUỞ CHÚNG SINH =
(Cảm tạ designer Tăng Hưng)
Ta về từ thuở chúng sinh
Chúng sinh từ thuở bình minh có nàng
Có nàng để tạo thiên đàng
Thiên đàng có một trần gian chúng mình.
Chúng mình ở chốn tử sinh
Tử sinh để rõ bình minh cuộc đồi
Em tôi từ thuở loài voi
Ăn chay sức khỏe chở che bạo tàn.
Bay cao rộng cánh đại bàng
Thấp tìm lang sói ngổn ngang dối lừa
Báo vàng truy đuổi lòng mưa
Tham ăn linh cẩu chưa vừa túi tham.
Linh quy thiền tịnh biển lam
Hai vùng sinh thái em làm thước đo
Dò sông dò biển dễ dò
Dò tâm cao thâp con đò về đâu.
TRÍ THÀNH
18/10/2019
TỪ THUỞ CHÚNG SINH Cảm tạ designer Tăng Hưng Ta về từ thuở chúng sinh Chúng sinh từ thuở bình minh c

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất