TẠI SAO Sao mấy trò mê tín dị đoan rầm rộ lôi cuốn cả hàng ngàn người như tranh giành lộc thánh ở lễ

TẠI SAO?
Sao mấy trò mê tín dị đoan rầm rộ, lôi cuốn cả hàng ngàn người, như tranh giành lộc thánh (ở lễ khai ấn đền Trần), cúng sao giải hạn, thỉnh vong giải nghiệp (ở chùa Ba Vàng)… đều ở miền Bắc nhỉ? Đặt vấn đề như vậy không phải để khơi dậy sự kỳ thị vùng miền. Đó là câu hỏi nghiêm túc mà các nhà nghiên cứu xã hội học, nhân học và văn hoá học cần chú tâm tìm hiểu. Nhất định là sẽ thú vị.
12/08/2019
TẠI SAO Sao mấy trò mê tín dị đoan rầm rộ lôi cuốn cả hàng ngàn người như tranh giành lộc thánh ở lễ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất