Tại sao bh có nhiều th chưa phải đàn ông hay sao mà lắm lời như ce phụ nữ ý nhêy

Tại sao bh có nhiều th, chưa phải đàn ông hay sao mà lắm lời như ce phụ nữ ý nhêy? Con trai đi cùng con gái đến nơi làm vc,đi đến trường hay j j đó thì th con trai toàn đk khen là chiều ny,hiền lành các kiểu con đà điểu :)) cơ mà cứ hễ con gái đi cùng con trai đến chỗ nào đó ( tỉ năm mới đi cùng tới những chỗ làm vc,...) thì bảo NÓ đi theo quản lý ah ☺️
Đời lắm chy bi hài thật :)) Chế Thu vào lý giải hộ e cái
01/07/2019
Tại sao bh có nhiều th chưa phải đàn ông hay sao mà lắm lời như ce phụ nữ ý nhêy

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất