NÓI VÀ LÀM ĐỀU DỞ Theo dõi các sinh hoạt chính trị ở Tây phương nhiều lúc chúng ta thấy các chính kh

NÓI VÀ LÀM ĐỀU DỞ
Theo dõi các sinh hoạt chính trị ở Tây phương, nhiều lúc chúng ta thấy các chính khách làm rất dở nhưng lúc nào cũng được nghe họ nói rất hay. Theo dõi sinh hoạt chính trị ở Việt Nam, tất cả những gì chúng ta thấy hoặc nghe đều rất dở. Họ nói dở và làm cũng dở. Càng ngày càng dở. Dở thậm tệ. Điều nghịch lý là: Họ càng nói dở và làm dở bao nhiêu, chúng ta lại càng thấy đau bấy nhiêu. Bởi cái dở của giới lãnh đạo bao giờ cũng là một bất hạnh cho cả dân tộc: Mọi người dân, nhất là những người đang sống trong nước, phải gánh chịu tất cả các hậu quả của những cái dở ấy.
12/08/2019
NÓI VÀ LÀM ĐỀU DỞ Theo dõi các sinh hoạt chính trị ở Tây phương nhiều lúc chúng ta thấy các chính kh

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất