Lịch diễn vẫn liên tục cập nhật rất mong các đồng phê chuẩn bị sức khỏe nhiên liệu các thứ các thứ đ

Lịch diễn vẫn liên tục cập nhật, rất mong các đồng phê chuẩn bị sức khỏe, nhiên liệu các thứ các thứ để zẩy cùng Tommy! Mãi yêu?
18/1 The Cupid - HN
19/1 The Light Club - Thái Nguyên
22/1 38 Club - Hà Tĩnh
23/1 Golden Sea - Cửa Lò
25/1 T Beer Club - Hải Phòng
26/1 MK Club - Thái Bình
2/2 Ruby - Hải Dương
8/2 New Life - Ninh Bình
9/2 "Đêm vũ trường" vol 5 - The Toilet HN
10/2 Vân Đồn Club - Vân Đồn
14/2 Hoàng Gia
21,22/5 Canabeach
25/5 Lễ hội nước - Hoa Lư TPHCM
06/07/2019
Lịch diễn vẫn liên tục cập nhật rất mong các đồng phê chuẩn bị sức khỏe nhiên liệu các thứ các thứ đ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất