Hiệp ước ra tuyên bố chung ý nghĩa tinh tế lạnh như ngày tận thế sự bềnh bồng của ngôn từ công nghệ

Hiệp ước...
ra tuyên bố chung
ý nghĩa tinh tế
lạnh
như ngày tận thế
sự bềnh bồng
của ngôn từ
công nghệ mạ vàng
cho ngôn ngữ
còn hơn những bài thơ...
khi đất nước sinh ra
một người đàn ông buồn ngủ
tất cả sẽ kết thúc
trong ý nghĩa của một lời tuyên bố
đọc ngược hay đọc xuôi đều có nghĩa
sự dịu dàng của con chữ
cứ lần lượt
như các đài phát thanh vô hình
ẩn và xuất hiện
những ngày tháng chúng ta đang sống
như một cuốn tiểu thuyết
không thể nào biên tập
để quên
17/10/2019
Hiệp ước ra tuyên bố chung ý nghĩa tinh tế lạnh như ngày tận thế sự bềnh bồng của ngôn từ công nghệ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất