Gia Cát Lượng chưa bao giờ hỏi Lưu Bị tại sao chúng ta thiếu mũi tên

Gia Cát Lượng chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu mũi tên? Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu binh lính? Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, khi bị bao vây tôi phải làm gì?
Thế mà Gia Cát Lượng dùng thuyền cỏ mượn tên, Quan Vũ qua năm ải chém 6 tướng, Trương Phi phá cầu, hét lui quân Tào. Triệu Tử Long tiếp nhận quân lệnh tiến công, trong tay chỉ có 20 lính, nhưng thành quả thu về là 10 tòa thành, hơn 2 vạn binh, 3.000 ngựa chiến.
Quân lệnh chỉ viết: Công hạ thành trì!
Vậy nên mỗi cá nhân tự phải phấn đấu, tự chủ cống hiến hết sức mình thì đoàn quân mới đi tới thắng lợi vẻ vang, vinh quang tài lộc theo đó mà về.
( Nguồn Internet)
28/04/2019
Gia Cát Lượng chưa bao giờ hỏi Lưu Bị tại sao chúng ta thiếu mũi tên
1 bình luận:
Nguyễn Đức Dũng
28-04-2019, 02:18:10
Hay

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất