Đăng cho vui không có ý gì BÁO CÁO CÔNG TRƯỜNG NGÀY 13 02 2019

Đăng cho vui, không có ý gì :-)
++++++++++++++++++
BÁO CÁO CÔNG TRƯỜNG , NGÀY 13-02-2019
Nhà thầu A : ~ 15 Kỹ sư ; 06 C.Nhân
- 06 công nhân gia công thép (sàn hầm khu B1)
- Block 2,3,4,6 chưa triển khai.
Nhà thầu B:
- Chưa triển khai thi công. 0 kỹ sư; 0 C.Nhân. Theo lịch bắt đầu 14.02.2019 (thứ 5)
Nhà thầu C:
- Chưa triển khai thi công. 0 kỹ sư; 0 C.Nhân. Theo lịch bắt đầu 15.02.2019 (thứ 6)
14/11/2019
Đăng cho vui không có ý gì BÁO CÁO CÔNG TRƯỜNG NGÀY 13 02 2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất