Cháu hỏi Chú mua sập độc có 1 không 2 hông

Cháu hỏi : - Chú mua sập độc có 1 không 2 hông ? - Gỗ, kích thước, zá cả ? - Cẩm chun, dài 407 xăng ti, rộng 180 xăng ti, dày 20 xăng ti, 850 củ. - Để chú bán nhà đã nha. - Rùi chú kê sập ở đao ? - Công viên. - Rùi chú không sợ bị... híp ư ? - Kệ, coi như làm... phúc ! Và được híp trên bộ sập 850 củ cũng sướng lém ru. huhuhu... ---
12/12/2019
Cháu hỏi Chú mua sập độc có 1 không 2 hông

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất