Cải thảo tại vùng trồng an toàn gần Hà Nội chuyển đi đúng quy cách mỗi cây 1

Cải thảo tại vùng trồng an toàn gần Hà Nội, chuyển đi đúng quy cách mỗi cây 1.8-2 kg, bọc giấy báo, tôi đang chuyển đi theo công mỗi công hơn 20 tấn một ngày, thanh toán tại chỗ ngay sau đóng công. Vụ này được mùa cây rất đẹp, lá đều, trên dưới bằng nhau. Tập trung cải thảo và cải bắp, ai có sản lượng an toàn giấy tờ đầy đủ, xếp đủ công thì mời giao lưu.
11/12/2019
Cải thảo tại vùng trồng an toàn gần Hà Nội chuyển đi đúng quy cách mỗi cây 1

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất