Bài viết 08/2016

26/08/2016 0 Bình luận
Người tra tấn có thể dùng thêm một số dụng cụ tra khảo như dây nịch, gậy hay loại vũ khí cùn. Ngoài ra, còn có một số phương pháp đặc biệt cho lối tra tấn này.
23/08/2016 0 Bình luận
Trong cẩm nang Kubark (tên mã cho CIA trong chiến tranh Việt Nam), những kỹ thuật tra tấn chủ yếu là đánh vào tâm lý tù nhân. Xác định tâm lý tù nhân là bước đầu...
16/08/2016 0 Bình luận
Tính đất, tình người dễ khiến bạn mềm môi uống mãi. Nhưng dù sức có bền đến đâu đi nữa, bạn phải luôn ghi nhớ một điều là đường về còn xa và dốc núi thì rất trơn...
09/08/2016 0 Bình luận
Cây lại mọc xen dưới tán rừng tận lưng chừng núi, phải leo dốc mất hai tiếng đồng hồ mới lên đến nơi. Tuy vậy nếu có người tại chỗ hướng dẫn, bạn hãy yên tâm
02/08/2016 0 Bình luận
Sam Wilson là người rất có uy tín với mọi người, anh rất cần cù chịu khó, thành thật lương thiện và có tinh thần yêu nước cao

Tin mới nhất