Tin tức

02/05/2016 0 Bình luận
Việc xác định diện mạo thơ Bích Khê trong tầm nhìn người đương thời một mặt nhằm khẳng định những tiếng nói trung thực, giàu cá tính và tri thức – qua đó cho thấy không...
27/04/2016 0 Bình luận
Sau khi lược thảo những ý kiến người đương thời bàn về thơ Bích Khê, tôi trở lại nhấn mạnh một vài quan sát về vấn đề văn bản trong tập Tinh huyết và Thi nhân Việt Nam.
25/04/2016 0 Bình luận
Trong vai trò người viết lời bạt và đứng ra in sách, Trọng Miên đã bày tỏ tiếng nói tri âm tri kỷ và tiếp nhận thơ Bích Khê bằng tất cả sự trân trọng, am tường, ngưỡng vọng,...
22/04/2016 0 Bình luận
Với những cảnh trí, sự vật rất tầm thường, hơn nữa, tội lỗi, nhuốc nhơ, rùng rợn mà chàng, trái lại, thấy ở những chỗ ấy lại là cao siêu, là nhơn đức, là thơm tho, khoái lạc cả...
20/04/2016 0 Bình luận
Với giọng điệu chủ ý ra vẻ kẻ cả, thẳng thắn của người hơn nhau bốn tuổi, Hàn Mặc Tử đã góp phần kích thích nảy nở một tài năng thi ca